โทร : 062-319-6446

การทำขอบข้างหรือบอร์เดอร์ ของ พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

เป็นการเพิ่มสีสันให้กับถนนทางเข้าแล้ว ยังทำให้แนวถนนนั้นโดดเด่น

แต่การเล่นขอบข้างนั้น “อาจ” ไม่เหมาะสมกับทุกหน้างานเช่นหน้างานที่พื้นที่น้อย หน้าแคบ หน้างานที่แนวพื้นโค้งไปมา หรือมีเสาคานมาขวางกั้น

หน้างานที่มีพื้นถนนลาดเอียง (จะทำให้ถนนยิ่งดูเอียง) การใส่ขอบข้างในพื้นที่น้อยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด

บอร์เดอร์ หรือ ขอบข้าง สำหรับพื้นที่กว้าง หรืองานที่ต้องมีการเทปูนหลายวันจะทำให้การต่อลาย หรือรอยต่อวันนั้นเนียน และประณีตยิ่งขึ้น!!
เพราะ Border นั้นจะทำการ Break สายตา ขจัดปัญหาสีต่างจากการเท/พิมพ์ลายคนละวัน