โทร : 062-319-6446

ติดรางประตูก่อน หรือเทพื้นแสตมป์คอนกรีตก่อน

ติดรางประตูก่อน หรือเทพื้นแสตมป์คอนกรีตก่อน

ติดรางประตูก่อน หรือเทพื้นแสตมป์คอนกรีตก่อน เพราะรางประตูนั้นเป็นเหล็กเส้นตรงที่เฟอร์เพค (ผลิตจากโรงงาน)

การเจาะวางรางบนพื้นภายหลังอาจทำให้รางนั้นไม่เรียบเสมอแนวพื้น ดังนั้น เจ้าของงานควรให้ช่างประตูทำการติดตั้งรางก่อน
โดยให้ระดับรางนั้นลอยสูงกว่าพื้นปูนเดิมประมาณ 3-5 ซม.