โทร : 062-319-6446

ปูกระเบื้อง กับ แสตมป์คอนกรีต ไอคอน งานไหนเข้าก่อนดี?

อีกหนึ่งปัญหา ที่ลูกค้ามักถามมาบ่อยๆ เมื่อหน้างาน มีทั้งอีกหนึ่งปัญหา ที่ลูกค้ามักถามมาบ่อยๆ เมื่อหน้างาน มีทั้งการปูกระเบื้อง และ ทำแสตมป์คอนกรีต ควรให้งานไหนเข้าไปทำก่อนดี คำถามนี้มีคำตอบครับ!!

คำถามนี้มีคำตอบครับ!!

“ต้องให้กระเบื้องเข้าก่อนเสมอ” !!

เหตุผลคือกระเบื้องนั้นถูกผลิตให้เรียบตรงจากเครื่องจักรโรงงาน
ในขณะที่คอนกรีตพิมพ์ลายนั้นผิวหน้าถูกปาดเรียบโดยช่างปูน

ดังนั้นหากให้คอนกรีตพิมพ์ลายเข้าก่อน การจะปูกระเบื้องมาชน
ระดับพื้นพิมพ์ลายสนิทเลยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้
(แต่ว่าช่างปูนสามารถปาดหน้าปูนให้ไปเสมอระดับกระเบื้องอย่างแม่นยำได้)

ดังนั้น เมื่อหน้างานของคุณมีทั้งการ ปูกระเบื้อง และทำ แสตมป์คอนกรีต
“ต้องให้กระเบื้องเข้าก่อนเสมอ” !!