โทร : 062-319-6446

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ทำคันหินด้วยดีไหม?

สำหรับการ ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย แนวคันหิน เพิ่มความโดดเด่นให้กับถนนทางเข้าอย่างเห็นได้ชัดครับ ประโยชน์คือเพื่อกันดินไม่ให้ไหลเข้ามาเลอะถนน