โทร : 062-319-6446

โปรเจ็คต์ แสตมป์คอนกรีต ที่ เกษตร นวมินทร์

เสร็จสิ้นไปแล้ว อีก 1 งาน กับโปรเจ็คต์ แสตมป์คอนกรีต ที่ เกษตร นวมินทร์ งานนี้ เป็นพื้นดินและทรายอัดแน่น

จึงอยากขอแชร์เรื่องราว การทำงานของเราในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนพอสังเขป ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันครับ
1. วางแผ่นโพลีเอสเตอร์ชีตบนพื้นดินทราย
2. วางตารางเหล็กหรือ เหล็กไวเมท กันการแตกร้าวของผิวคอนกรีต
3. เทซีเมนต์ผสมเสร็จหนา15 ซม.

สำคัญมากครับ
การใช้แผ่นโพลีเอสเตอร์ ชีต ปูเพื่อรักษาคุณภาพปูนซีเมนต์ ที่จะเทไม่ให้ดินทรายดูดน้ำจากปูนซีเมนต์ทำให้ปูนแห้งตัวเร็วผิดปกติขณะเท เป็นวิธีหล่อปูนซีเมนต์ชั้นดีเลยครับ