โทร : 062-319-6446

ความลับ ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย อย่างไรไม่ให้แตกร้าว

ความลับ ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย อย่างไรไม่ให้แตกร้าว

เคยเจอไหมทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายแล้ว มีรอยแตกร้าวหลังทำ!! เจ็บปวดมั้ย?

อยากให้พื้นไม่ร้าวไม่แตก ต้องมาจากพื้นโครงสร้าง ที่ไม่มีรอยแตกร้าว โดยทั่วไป งานซ่อมรอยตามพื้นซีเมนต์ก่อนเทพื้นแสตมป์ จะใช้ตะแกรงแบบถี่ ในการรองรอยร้าวตามภาพ แต่งานนี้เจ้าของบ้าน ขอให้รองตะแกรง ทั้งผืนซึ่งรับรองงานออกมาสวยไม่แตกร้าวแน่นอน

พื้นพิมพ์ลายบางแคซอย 7 พื้นที่ 150 ตรม.

ลูกค้าท่านใดสนใจพื้นแสตมป์คอนกรีต
ติดต่อได้ที่ Icon Stamped Crete
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
โทร : 062-319-6446 หรือ 0659915465
Line: 0623196446
www.iconstampedcrete.com