โทร : 062-319-6446

เกี่ยวกับเรา

เเรงบันดาลใจ ในการทำพื้นคอนพิมพ์ลาย ของเราเกิดจาก

การที่ได้เห็นพื้นมีลายหินเหมือนธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการไปขุดหรือเอาหินที่มีอยูในธรรมชาติมาใช้ประกอบกับเห็นการทำพื้นด้วยวัสดุต่างๆที่ยังไม่ตอบโจทย์กับการทำพื้นนอกบ้านและสถานที่นอกอาคารที่อยู่ไม่คงทน

จากการเป็นผู้ขายวัสดุ ที่ใช้ในงานแสตมป์คอนกรีต เห็นและศึกษาหน้างานมามากกว่า5,000 งานพื้นและได้เห็น พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ที่ไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานาน ถึงแม้จะทนนานกว่าพื้นประเภทอื่นแต่ทั้งนั้น

งานแสตมป์ที่ประกอบไปด้วยหินปูนทราย ที่มีสภาพแข็งแรง ก็ยังแตกร้าว จากปัจจัยหลายๆด้าน ซึ่งการแตกร้าวของพื้นแสตมป์ส่วนใหญ่ เกิดจากการเตรียมพื้นโครงสร้างที่ไม่ดีพอ

คือพื้นเดิมมีการแตกร้าวก่อนเททำพื้นแสตมป์ ที่สวยงามและการทำงานของว่างทางเราจึงเน้นด้วยการซ่อมหรือเตรียมพื้นโครงสร้างที่ดีเพื่องานแสตมป์ที่สวยงาน เรามีความมุ่งมั่นในการทำแสตมป์คอนกรีตที่สวยงานให้คงสภาพอยู่กับสถานที่นั้นๆเป็นเวลานาน

เพื่อเป็นการยืนหยัดว่าเราทำงานด้วยจิตใจ”ไม่ใช่หุ่นยนต์”
จึงลงฝึกพนักงานทั้งด้านฝีมือและสร้างความเป็นเจ้าของงานเสมือนสถานที่นั้นเป็นของพวกเราและเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไอคอนแสตมป์กรีต

ขอบคุณเพื่อนๆลูกค้าที่คอยสนับสนุนเราตลอดมา
ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ

จาก นัด ไอคอนแสตมป์